מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-10-16

מחיר גרם זהב 24k

₪ 143.4

מחיר גרם זהב 22k

₪ 131.3

מחיר גרם זהב 21k

₪ 125.5

מחיר גרם זהב 18k

₪ 107.5

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.9

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.8
מחיר אונקיית זהב: $1,224.85
מחיר אונקיית זהב: ₪4,459.89
שער הדולר: ₪3.641175
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.