מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2017-04-29

מחיר גרם זהב 24k

₪ 147.5

מחיר גרם זהב 22k

₪ 135.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 129.1

מחיר גרם זהב 18k

₪ 110.7

מחיר גרם זהב 14k

₪ 86.3

מחיר גרם זהב 9k

₪ 55.3
מחיר אונקיית זהב: $1268.0200
מחיר אונקיית זהב: ₪4588.96438
שער הדולר: ₪3.619
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.