מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2017-12-15

מחיר גרם זהב 24k

₪ 142.3

מחיר גרם זהב 22k

₪ 130.4

מחיר גרם זהב 21k

₪ 124.5

מחיר גרם זהב 18k

₪ 106.7

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.2

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.4
מחיר אונקיית זהב: $1,257.08
מחיר אונקיית זהב: ₪4,426.18
שער הדולר: ₪3.521
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.