ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,248.07
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,094.38
ισοτιμία του δολαρίου: €0.87686