ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,286.85
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,092.54
ισοτιμία του δολαρίου: €0.849