ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,490.19
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,341.17
ισοτιμία του δολαρίου: €0.90