ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,287.29
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,092.91
ισοτιμία του δολαρίου: €0.849