ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,311.15
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,166.92
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89