ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,701.98
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,514.76
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89