ტროას უნცია ფასი $1,734.55
ტროას უნცია ფასი ლ5,515.87
დოლარის კურსი: ლ3.18