ტროას უნცია ფასი $1,311.15
ტროას უნცია ფასი ლ3,526.99
დოლარის კურსი: ლ2.69