ტროას უნცია ფასი $1,287.29
ტროას უნცია ფასი ლ3,090.78
დოლარის კურსი: ლ2.401