ტროას უნცია ფასი $1,286.85
ტროას უნცია ფასი ლ3,197.82
დოლარის კურსი: ლ2.485