ტროას უნცია ფასი $1,257.37
ტროას უნცია ფასი ლ3,218.87
დოლარის კურსი: ლ2.56