ტროას უნცია ფასი $1,490.19
ტროას უნცია ფასი ლ4,410.96
დოლარის კურსი: ლ2.96