ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,248.35
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,094.63
ισοτιμία του δολαρίου: €0.87686