ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,280.45
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,105.03
ισοτιμία του δολαρίου: €0.862998