ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,349.78
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,095.95
ισοτιμία του δολαρίου: €0.81195