ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,175.62
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,032.98
ισοτιμία του δολαρίου: €0.878669