ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,340.02
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,192.62
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89