ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,699.30
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,512.38
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89