ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,287.51
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,096.96
ισοτιμία του δολαρίου: €0.852