מחיר אונקיית זהב: $ 1334.8100
מחיר אונקיית זהב: ₪5002.86788
שער הדולר: ₪3.748
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.