מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2016-05-01

מחיר גרם זהב 24k

₪ 155.4

מחיר גרם זהב 22k

₪ 142.3

מחיר גרם זהב 21k

₪ 135.9

מחיר גרם זהב 18k

₪ 116.5

מחיר גרם זהב 14k

₪ 90.9

מחיר גרם זהב 9k

₪ 58.3
מחיר אונקיית זהב: $1292.7600
מחיר אונקיית זהב: ₪4832.33688
שער הדולר: ₪3.738
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.