מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-07-05

מחיר גרם זהב 24k

₪ 142.9

מחיר גרם זהב 22k

₪ 130.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 125.1

מחיר גרם זהב 18k

₪ 107.2

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.6

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.6
מחיר אונקיית זהב: $1,173 מחיר אונקיית זהב: ₪4,446 שער הדולר: ₪3.792
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.