מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-10-04

מחיר גרם זהב 24k

₪ 143.1

מחיר גרם זהב 22k

₪ 131.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 125.2

מחיר גרם זהב 18k

₪ 107.3

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.7

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.7
מחיר אונקיית זהב: $1137.5
מחיר אונקיית זהב: ₪4451.0375
שער הדולר: ₪3.913
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.