מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2014-04-24

מחיר גרם זהב 24k

₪ 144

מחיר גרם זהב 22k

₪ 131.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 126

מחיר גרם זהב 18k

₪ 108

מחיר גרם זהב 14k

₪ 84.3

מחיר גרם זהב 9k

₪ 54
מחיר אונקיית זהב: $1288.00
מחיר אונקיית זהב: ₪4479.664
שער הדולר: ₪3.478
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.