מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-04-21

מחיר גרם זהב 24k

₪ 151.7

מחיר גרם זהב 22k

₪ 138.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 132.7

מחיר גרם זהב 18k

₪ 113.8

מחיר גרם זהב 14k

₪ 88.7

מחיר גרם זהב 9k

₪ 56.9
מחיר אונקיית זהב: $1,196 מחיר אונקיית זהב: ₪4,718 שער הדולר: ₪3.946
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.