מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2014-11-26

מחיר גרם זהב 24k

₪ 149.5

מחיר גרם זהב 22k

₪ 136.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 130.8

מחיר גרם זהב 18k

₪ 112.1

מחיר גרם זהב 14k

₪ 87.4

מחיר גרם זהב 9k

₪ 56.1
מחיר אונקיית זהב: $1,199 מחיר אונקיית זהב: ₪4,649 שער הדולר: ₪3.879
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.