מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2014-11-24

מחיר גרם זהב 24k

₪ 148.3

מחיר גרם זהב 22k

₪ 135.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 129.8

מחיר גרם זהב 18k

₪ 111.3

מחיר גרם זהב 14k

₪ 86.8

מחיר גרם זהב 9k

₪ 55.6
מחיר אונקיית זהב: $1,195 מחיר אונקיית זהב: ₪4,614 שער הדולר: ₪3.86
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.