מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-08-29

מחיר גרם זהב 24k

₪ 143.2

מחיר גרם זהב 22k

₪ 131.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 125.3

מחיר גרם זהב 18k

₪ 107.4

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.8

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.7
מחיר אונקיית זהב: $1133.1
מחיר אונקיית זהב: ₪4453.083
שער הדולר: ₪3.93
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.