מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-04-27

מחיר גרם זהב 24k

₪ 149.7

מחיר גרם זהב 22k

₪ 137.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 130.9

מחיר גרם זהב 18k

₪ 112.2

מחיר גרם זהב 14k

₪ 87.5

מחיר גרם זהב 9k

₪ 56.1
מחיר אונקיית זהב: $1,183 מחיר אונקיית זהב: ₪4,655 שער הדולר: ₪3.936
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.