מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-10-06

מחיר גרם זהב 24k

₪ 142.1

מחיר גרם זהב 22k

₪ 130.2

מחיר גרם זהב 21k

₪ 124.4

מחיר גרם זהב 18k

₪ 106.6

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.1

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.3
מחיר אונקיית זהב: $1146.7
מחיר אונקיית זהב: ₪4420.5285
שער הדולר: ₪3.855
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.