מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2016-02-12

מחיר גרם זהב 24k

₪ 154

מחיר גרם זהב 22k

₪ 141.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 134.8

מחיר גרם זהב 18k

₪ 115.5

מחיר גרם זהב 14k

₪ 90.1

מחיר גרם זהב 9k

₪ 57.8
מחיר אונקיית זהב: $1236.5
מחיר אונקיית זהב: ₪4790.201
שער הדולר: ₪3.874
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.