מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-07-04

מחיר גרם זהב 24k

₪ 141.1

מחיר גרם זהב 22k

₪ 129.2

מחיר גרם זהב 21k

₪ 123.4

מחיר גרם זהב 18k

₪ 105.8

מחיר גרם זהב 14k

₪ 82.5

מחיר גרם זהב 9k

₪ 52.9
מחיר אונקיית זהב: $1,168 מחיר אונקיית זהב: ₪4,387 שער הדולר: ₪3.755
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.