מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-08-01

מחיר גרם זהב 24k

₪ 132.9

מחיר גרם זהב 22k

₪ 121.7

מחיר גרם זהב 21k

₪ 116.3

מחיר גרם זהב 18k

₪ 99.6

מחיר גרם זהב 14k

₪ 77.7

מחיר גרם זהב 9k

₪ 49.8
מחיר אונקיית זהב: $1094.9900
מחיר אונקיית זהב: ₪4132.49226
שער הדולר: ₪3.774
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.