מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2014-04-18

מחיר גרם זהב 24k

₪ 144.8

מחיר גרם זהב 22k

₪ 132.6

מחיר גרם זהב 21k

₪ 126.7

מחיר גרם זהב 18k

₪ 108.6

מחיר גרם זהב 14k

₪ 84.7

מחיר גרם זהב 9k

₪ 54.3
מחיר אונקיית זהב: $1293.80
מחיר אונקיית זהב: ₪4503.7178
שער הדולר: ₪3.481
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.