מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-11-25

מחיר גרם זהב 24k

₪ 133.6

מחיר גרם זהב 22k

₪ 122.4

מחיר גרם זהב 21k

₪ 116.9

מחיר גרם זהב 18k

₪ 100.2

מחיר גרם זהב 14k

₪ 78.1

מחיר גרם זהב 9k

₪ 50.1
מחיר אונקיית זהב: $1071.4
מחיר אונקיית זהב: ₪4154.8892
שער הדולר: ₪3.878
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.