מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-03-23

מחיר גרם זהב 24k

₪ 151.3

מחיר גרם זהב 22k

₪ 138.6

מחיר גרם זהב 21k

₪ 132.4

מחיר גרם זהב 18k

₪ 113.5

מחיר גרם זהב 14k

₪ 88.5

מחיר גרם זהב 9k

₪ 56.7
מחיר אונקיית זהב: $1,349.62
מחיר אונקיית זהב: ₪4,705.45
שער הדולר: ₪3.486503
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.