מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2014-10-31

מחיר גרם זהב 24k

₪ 145.1

מחיר גרם זהב 22k

₪ 132.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 127

מחיר גרם זהב 18k

₪ 108.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 84.9

מחיר גרם זהב 9k

₪ 54.4
מחיר אונקיית זהב: $1,199 מחיר אונקיית זהב: ₪4,514 שער הדולר: ₪3.766
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.