מחיר אונקיית זהב: $ 1339.0200
מחיר אונקיית זהב: ₪5049.44442
שער הדולר: ₪3.771
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.