מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-06-18

מחיר גרם זהב 24k

₪ 148.8

מחיר גרם זהב 22k

₪ 136.3

מחיר גרם זהב 21k

₪ 130.2

מחיר גרם זהב 18k

₪ 111.6

מחיר גרם זהב 14k

₪ 87

מחיר גרם זהב 9k

₪ 55.8
מחיר אונקיית זהב: $1,279.71
מחיר אונקיית זהב: ₪4,628.20
שער הדולר: ₪3.616601
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.