מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-05-30

מחיר גרם זהב 24k

₪ 147.9

מחיר גרם זהב 22k

₪ 135.5

מחיר גרם זהב 21k

₪ 129.4

מחיר גרם זהב 18k

₪ 110.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 86.5

מחיר גרם זהב 9k

₪ 55.5
מחיר אונקיית זהב: $1,190 מחיר אונקיית זהב: ₪4,600 שער הדולר: ₪3.866
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.