מחיר אונקיית זהב: $ 1333.2000
מחיר אונקיית זהב: ₪5182.1484
שער הדולר: ₪3.887
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.