מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-03-03

מחיר גרם זהב 24k

₪ 155.1

מחיר גרם זהב 22k

₪ 142.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 135.7

מחיר גרם זהב 18k

₪ 116.3

מחיר גרם זהב 14k

₪ 90.7

מחיר גרם זהב 9k

₪ 58.2
מחיר אונקיית זהב: $1,209 מחיר אונקיית זהב: ₪4,824 שער הדולר: ₪3.992
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.