מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2014-07-24

מחיר גרם זהב 24k

₪ 142.6

מחיר גרם זהב 22k

₪ 130.6

מחיר גרם זהב 21k

₪ 124.8

מחיר גרם זהב 18k

₪ 106.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 83.4

מחיר גרם זהב 9k

₪ 53.5
מחיר אונקיית זהב: $1,300 מחיר אונקיית זהב: ₪4,435 שער הדולר: ₪3.411
מחיר גרם זהב
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.