Troy ounce PRIS $1,339.58
Troy ounce PRIS kr12,484.89
dollarkursen: kr9.32
Priserna beräknas av guld procentsats multiplicera Guldpris